betway

联系我们
 
当前位置:联系我们

广州华都皮具有限公司


公司地址:广州市白云区均禾街清湖村大布路华都大道1号(127公交总站旁)

联系电话:020-86314486                        传真:020-86314516

官方网站:http://fengzefudi.com      E-mail:234791988@qq.com 

 

服务热线:020-86314486

 

 

Copyright © 2003-2020 广州华都皮具有限公司 All Rights Reserved